Support och vanliga frågor

Vanliga frågor

 • Måste man ha en egen server för att kunna köra KARPLAN?

  Systemet kan installeras på en för användarorganisationen intern server eller hos ett webbhotell. Kontakta Lisab för närmare information om tekniken för installation.
 • Finns det möjlighet att tilldela olika behörighetsnivåer?

  Systemet innehåller ett flexibelt behörighetssystem där varje användare kan ges en individuellt anpassad behörighet. Varje användare som registreras i systemet tilldelas en roll. Det finns fyra olika roller upplagda som standard. Administratören kan emellertid själv skapa nya roller. Dessa kan skapas helt fritt men kan också skapas som tillägg till någon av standardrollerna.
 • Kan jag få ut information på flera organisationsnivåer?

  Det finns möjlighet att lägga upp och få ut information på ett obegränsat antal nivåer (vår erfarenhet är dock att man inte bör välja för många nivåer).
 • Kan man koppla t.ex. ett skannat hyresavtal till systemet?

  Det går att koppla flera typer av dokument till ett objekt, avtal, ritningar, kartor, foton mm.
 • Kan jag välja att i en rapport bara köra ut årshyran med fastighetsskatten separerad?

  I en särskild kostnadsrapport kan man i beställningsbilden välja vilka kostnadsslag som ska redovisas, t.ex. el, fastighetsskatt, invändigt underhåll mm.
 • Vi tänker göra ganska stora organisationsförändringar och gå ur lokaler om några år. Kan denna planering registreras och tas ut som rapporter?

  Detta är ett av systemets starka sidor, vilket också framgår i namnet KARPLAN där PLAN står för planeringsfunktionen. Man kan registrera och ta ut flera rapporter med eller utan planeringsinformation.
 • Vilka webbläsare stödjer KARPLAN?

  KARPLAN 5 är testat för webbläsarna Internet Explorer 7 och senare samt för FireFox 3 och senare.
 • Vad får jag tag i konsumentprisindex enklast?

  Klicka på denna länk så kommer du till SCB, konsumentprisindex.
Har du en fråga? Skicka ett email till lisab@lokalinfo.se

Nyheter i version KPW 5.1.8

 • - Övriga kostnader kan nu indexuppräknas. Detta görs genom att förflytta sidan ”Övriga kostnader” åt vänster och välja ”Indexuppräkning” under ”Metod för omräkning”
 • - Behörighetslistan har kompletterats med ”Ändra planeringsinformation om objekt” vilket gör det möjligt att ge behörighet till användare som enbart skall arbeta med planeringsinformation.
 • - Sista uppsägningsdag har rättats så att förlängning sker på rätt dag
 • - En ny rapport ”Användare” har tillkommit under ”Systemvård” på rapportmenyn.
 • - Rubrikerna i Excelutskriften av rapporten ”Budgetunderlag” har kompletterats.
 • - Rapporten ”Sista uppsägning” sorteras nu Slutdatum/Sista uppsägning/Fastighet/Adress. Excelutskriften har kompletterats
 • - Hjälpen under frågetecknet på huvudmenyn har kompletterats
Well-built, innovation, hublot replica uk are labels; careful self-improvement, pioneers, is hublot replica uk human spirit. Tour of the site design using the latest 2014 global image, in modern city night sky, lit orange passionate personality. New image to the city, ocean, desert, sky as the background, the brand's iconic orange box silhouetted against the protagonist of the screen - the courage to open up people's hearts symbolizes the moment is to control the aggressive urban and wilderness, good times and difficult source of power. Basel is definitely the female form this year bloom, although many people think last year has been the rise of the female form, but this year saw a huge lineup of Basel female form female form just know that this year is the year. And Fiyta this "Clover" female form can be said to be the most popular this year, a Fiyta. This far-reaching implication stylish female form Global Limited 1000, openwork design carved into a wonderful disk Clover. As the light and angle changes, lobes will show different light, such as offshore clouds like a dream, but can be observed through the lobe under the movement of its beauty. Aspect previous cartier replica sale show is always the most complex process, and look at the complex process of cartier replica watches not miss Tourbillon, Chinese people love the fake rolex sale has a unique tourbillon plot, but this limited edition 100 to commemorate the success of China's first manned space flight 10th anniversary of Fiyta tourbillon can not even be missed.