Översiktlig lokalförsörjning

Karplan ger ett underlag för att förbättra och effektivisera din lokalförsörjning. Smart planering kan minska dina kostnader och hjälpa dig fatta bättre beslut. Vår tanke är att systemet ska kunna anpassas till din verksamhetsplanering, att det ska vara enkelt för dig att rapportera ny information samt söka i det befintliga registret. Traditionellt skapas en lokalförsörjningsplan med skriftliga rapporter och inventeringar som snabbt blir inaktuella. Med vår elektroniska lösning är det lätt att uppdatera systemet löpande. Behörighetsfunktionen är flexibel, vilket gör det möjlig för många personer med olika roller inom verksamheten att medverka i planeringen.

Med några enkla knapptryck kan du granska lokalinnehavet och söka bland enskilda lokaler. Lägg till relevant information om kostnader och bruket av lokalerna allteftersom.
Med nyckeltal för lokalutnyttjandet och kostnaderna kan lokalbeståndet analyseras. Vad du kommer fram till kan användas som underlag för kommande förändringar. Prognoser för kostnadsutvecklingen kan beräknas med eller utan planerade ändringar, för att skapa en väl underbyggd lokalförsörjningsplan. Det blir enkelt att genomföra planering när du ska byta lokaler och sedan registrera de nya. Vår lösning underlättar även bevakning vid uppsägning av lokaler och hyreskontrakt.

Det här är bara ett axplock av allt vårt verktyg gör för att bygga en strategisk lokalförsörjningsplan som ligger helt i tiden. Kontakta oss på telefonnummer 08-768 82 70 eller maila lisab@lokalinfo.se för mer information om resursplanering i dina lokaler!

Has more than three days power reserve of H-10 independent movement, so that the appearance of the classic atmosphere of freedom of spirit is more durable and reliable automatic mechanical watch, so watch at idle weekend is still running. Tour also starting a new khaki field double 2014 calendar series, which is mounted on the same series of H-10 H-30 autonomous movement, also has more than three days power reserve, is a "calendar", "weeks" double calendar display the sweep of the watch. Hublot replica sale is a World War II American military form, during the more than 100 million have been manufactured over the armed forces timer, superior quality and reliable, is one of the most famous military form. Today's khaki field double calendar watch design simple and tough, masculine military form of pure magnanimity gushing out. Cartier replica uk was founded in 1892 in Lancaster, Pennsylvania, the city combines the free-spirited American spirit and excellence of Swiss technology, innovation and design and texture modeling famous. In the field of aviation watch striking performance, but also because of the deep roots of Hollywood and famous, it has been on stage in over 400 department blockbusters. Cartier replica sale is a member of the world's largest watch manufacturer and distributor Swatch Group. Girard Perregaux GP series contains a new Traveller moment to grasp every minute, live a wonderful attitude, beautifully designed and full of modern, dynamic and elegant posture leisure in one, a symbol of new life forms new era.